Sykehuset Innlandet låner anestesiapparater fra veterinærklinikk

I forbindelse med koronakrisen har veterinærklinikken Vet sentrum i Hamar stilt fire anestesiapparater til disposisjon for Sykehuset Innlandet.