Sykehuset Innlandet tar inn svenske vikarer

Noen av avdelingene har vært nødt til å ta inn vikarer fra utlandet, men Sykehuset Innlandet forsøker å begrense vikarbruken.