Sykehuset Innlandet skal ansette audiopedagog og ergoterapeut – kun en hedmarking på søkerlistene

To søkere vil bli audiopedagog, mens det er tre søkere til stilling som spesialergoterapeut ved sykehuset i Gjøvik.