Ber om foretaksstraff for Sykehuset Innlandet etter uventet dødsfall

Bistandsadvokat Anders J. Bækkemoen ber om at Sykehuset Innlandet blir ilagt foretaksstraff som følge av det uventede dødsfallet på sykehuset i Elverum i november 2018, der en mann døde etter å ha fått medisin intravenøst i stedet for oralt. Han ber også om at oppreisningskravet fra de pårørende tas med i forelegget.