Slaget om sykehusene står til våren, avgjør plasseringen før sommeren

Til vå­ren blir det be­stemt hvor Mjøs­sy­ke­hu­set, de to «eks­tra­sy­ke­hu­se­ne» og den nye luft­am­bu­lan­se­ba­sen skal plas­se­res. – Det er nok da de sto­re dis­ku­sjo­ne­ne vil kom­me, sier pro­sjekt­le­der Geir Bøhler i Hel­se Sør-Øst.