Sykehuset Innlandet bekrefter nye, store underskudd på Gjøvik-Lillehammer

RØDE TALL: Kari Mette Vika, konstituert divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandets divisjon Gjøvik-Lillehammer, har igjen levert et månedsregnskap med røde tall. (Foto: GD)

RØDE TALL: Kari Mette Vika, konstituert divisjonsdirektør ved Sykehuset Innlandets divisjon Gjøvik-Lillehammer, har igjen levert et månedsregnskap med røde tall. (Foto: GD)

Sykehuset Innlandet bekrefter nå at det også i januar ble et stort underskudd på divisjon Gjøvik-Lillehammer, mens det ble pluss for Elverum-Hamar.

DEL

Østlendingen skrev allerede 11. februar at de foreløpige regnskapstallene for januar viste at budsjettoverskridelsene ved divisjon Gjøvik-Lillehammer fortsatte også i 2020 med et merforbruk på opp mot åtte millioner kroner.

Sykehusledelsen ville verken bekrefte eller kommentere dette. Nå viser de endelige tallene at det ble 8,8 millioner kroner i minus for Gjøvik-Lillehammer i januar, mens Elverum-Hamar gikk så vidt i pluss (125.000 kroner). Sykehuset Innlandet som helhet hadde en pluss på 3,9 millioner kroner i januar.

Sykehuset Innlandet består av flere divisjoner. Mens de andre divisjonene, Elverum-Hamar inkludert, stort sett har fått kontroll over økonomien, er situasjonen ganske annerledes når det gjelder Gjøvik-Lillehammer, der det i lang tid har vært store underskudd, noe som skaper irritasjon i de andre divisjonene, og som sykehusstyret har grepet fatt i.

Styret har vedtatt at det skal lages et eget omstillingsprogram for Gjøvik-Lillehammer. Dette var ventet at det på styremøtet 28. februar skulle bestemmes hva omstillingsprogrammet konkret skulle inneholde. Nå ligger det an til kun en orientering på dette styremøtet, mens det endelige programmet besluttes på styremøtet 30. april.

Den økonomiske situasjonen i divisjon Gjøvik‐Lillehammer skyldes hovedsakelig lavere aktivitet enn forventet sammen med en bemanningsøkning i perioden 2017-2019. Divisjonen hadde planlagt omstillingstiltak i 2017, 2018 og 2019 uten at disse har hatt planlagt økonomisk effekt.

Styremøtet 28. februar blir for øvrig det første møtet med ny styreleder Toril B. Ressem og ny nestleder Torbjørn Almlid på plass etter at verken tidligere styreleder Anne Enger eller tidligere nestleder Tor E. Berge tok gjenvalg.

Artikkeltags