Josef (7) reddet to ganger på sykehuset i Elverum: – Hadde sykehuset ligget lenger unna, hadde det blitt fatalt

En førsteklassing kommer glad og fornøyd hjem fra en begivenhetsrik dag på skolen på Koppang, og blir møtt av mor ute på gårdsplassen. – Uten sykehuset i Elverum hadde han ikke levd, mener Stine Smedbakken.