«Dårlig oppførsel fra helsepersonell gir tilleggsbelastninger for pasienter, brukere og pårørende»

KRITIKK: Pasient- og brukerombud Tom Østhagen kritiserer klagebehandlingen i Sykehuset Innlandet. Samtidig understreker han hvor viktig normal høflighet er i behandlingen av pasientene. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

KRITIKK: Pasient- og brukerombud Tom Østhagen kritiserer klagebehandlingen i Sykehuset Innlandet. Samtidig understreker han hvor viktig normal høflighet er i behandlingen av pasientene. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Artikkelen er over 1 år gammel

Tom Østhagen, pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland, påpeker at dårlig oppførsel fra helsepersonell gir tilleggsbelastninger for pasienter, brukere og pårørende, som allerede står i krevende situasjoner.

DEL

I en orientering om pasient- og brukerombudets virksomhet til styret for Sykehuset Innlandet trakk Østhagen fram hvor viktig det er at helsepersonell oppfører seg godt overfor pasienter og pårørende.

Han viste til at mange henvendelser til pasientombudene, ikke bare i Hedmark og Oppland, men i hele landet, dreier seg om mangel på omsorgsfull behandling og folkeskikk.

Påvirker tilliten

– Dårlig oppførsel fra helsepersonell gir tilleggsbelastninger for pasienter, brukere og pårørende som allerede står i krevende situasjoner. Helsetjenestene må i tillegg til å ha faglig forsvarlige og gode tilbud, også ha et aktivt forhold til kvaliteten i de menneskelige møtene. Dårlige pasientopplevelser påvirker tilliten til tjenesten, fagpersonellet og systemene. God og tilpasset informasjon til rett tid, brukermedvirkning, bruk av tolk der det er påkrevd, anerkjennelse av pårørende som ressurs og tid til dialog er viktig for god og verdig omsorg, slo han fast og viste til felles årsmelding for 2018 fra pasient- og brukerombudene i Norge.

Når det gjelder Hedmark og Oppland mottok pasient- og brukerombudet 881 nye henvendelser i 2018 mot 1.013 året før. Østhagen tror ikke nedgangen betyr at behovet for pasient- og brukerombudet er blitt mindre. Han mener derimot at nedgangen kan skyldes dårligere kapasitet hos ombudet når det gjelder å ta imot forespørsler over telefon.

Sent svar på klager

Østhagen kom med konkret kritikk av Sykehuset Innlandet. Han sier det har tatt svært lang tid å få svar fra Sykehuset Innlandet på enkelte klager.

– Mange av klagesvarene ble sendt oss direkte fra avdelingslege eller avdelingssykepleier uten å gå veien om ledelsen, og innholdet har til dels vært mangelfullt. I tillegg til å purre i hver enkelt sak, har ombudet tatt den mangelfulle saksbehandlingen opp både muntlig og skriftlig med ledelsen. Vi har stilt spørsmål ved de rutinene Sykehuset Innlandet har for klagebehandling, skriver han i årsmeldingen. Det skal nå være dialog om dette.

Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland behandlet 364 nye klagesaker om Sykehuset Innlandet i 2018. Ombudet mottok flest klager på innholdet i tjenestene, noe som omfatter kvalitet i tjenestene, behandlingssvikt og komplikasjoner, pasientskader eller mangler ved diagnostisering og medisinering.

Artikkeltags