Innkaller til ekstraordinært styremøte etter sykehusrapport: – Det er stor usikkerhet

Styreleder Anne Enger innkaller til ekstraordinært styremøte i Sykehuset Innlandet mandag ettermiddag. Temaet er den ferske rapporten om hva sykehusene i Innlandet skal inneholde i framtida. Bekymringen er at rapporten sår tvil om hvor Mjøssykehuset skal ligge.