Sykehuset får ikke pasientene raskt nok ut

Et av sparetiltakene Sykehuset Innlandet har iverksatt, er få utskrivningsklare pasienter ut av sykehusene før klokka 13. Det går dårlig.