Sykehuset Innlandet betaler utdanning for direktører

Både konstituert divisjonsdirektør Kari Mette Vika og assisterende divisjonsdirektør Ane Kaurstad ved divisjon Gjøvik-Lillehammer får betalt utdanning av Sykehuset Innlandet.