Sykehuset Innlandet hjelper 2.500 mennesker hver dag

STOR AKTIVITET: Divisjonsdirektør Randi Lilleengen Beitdokken retter søkelyset mot den store aktiviteten i Sykehuset Innlandet, der over 2.500 personer får behandling og hjelp hvert døgn. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

STOR AKTIVITET: Divisjonsdirektør Randi Lilleengen Beitdokken retter søkelyset mot den store aktiviteten i Sykehuset Innlandet, der over 2.500 personer får behandling og hjelp hvert døgn. (Foto: Bjørn-Frode Løvlund)

Selv om Sykehuset Innlandet sliter med dårlig økonomi og treg framdrift når det gjelder nytt hovedsykehus, er det hjelp å få. I gjennomsnitt er det over 2.500 pasienter som får hjelp og behandling av Sykehuset Innlandet hver eneste dag.

DEL

Sykehuset Innlandet har avdelinger en rekke steder. Det er somatiske sykehus i Elverum, Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Tynset og Kongsvinger og psykiatriske sykehus på Sanderud og Reinsvoll. I tillegg kommer blant annet flere dagpsykiatriske sentre, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og avdelinger for habilitering og rehabilitering.

Budsjett på over åtte milliarder

Sykehuset Innlandet har et årlig budsjett på over åtte milliarder kroner. Totalbudsjett for 2018 er på 8,7 milliarder kroner. Hvis det blir et overskudd, blir disse pengene brukt til investeringer i medisinsk-teknisk utstyr, bygninger, ambulanser og IKT. Problemet inneværende år er at det ligger an til underskudd i stedet for et overskudd på 100 millioner kroner, som det i utgangspunktet ble budsjettert med.

Men det er altså svært mange som får hjelp av Sykehuset Innlandet hver eneste dag, noe divisjonsdirektør Randi Lilleengen Beitdokken i Sykehuset Innlandets divisjon for medisinsk service påpekte da hun for en tid tilbake orienterte sykehusets politiske referansegruppe om aktiviteten i foretaket. Hun hadde hentet ut tall fra årsrapporten for 2017 og kunne opplyse at Sykehuset Innlandet hvert eneste døgn hjelper svært mange.

Se bare her:

I løpet av ett døgn får over 2.500 pasienter hjelp og behandling.

1.487 av dem behandles i poliklinikk (dagbehandling) fordelt på 993 innenfor somatikk (kroppslige sykdommer), 300 innen psykisk helsevern, 130 innen psykisk helsevern for barn og unge og 64 innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Hvert døgn er i gjennomsnitt 916 pasienter innlagt på Sykehuset Innlandet. 630 av dem behandles på somatiske sykehus, 215 innen psykisk helsevern, 28 innen psykisk helsevern for ungdom og 43 innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

52 ambulanser i beredskap

Divisjonsdirektør Lilleengen Beitdokken opplyser videre at 52 ambulanser er i beredskap og at de til sammen har 170 oppdrag og kjører i gjennomsnitt 11.456 kilometer hvert døgn. AMK-sentralen mottar 111 nødanrop og 346 andre samtaler hver døgn. Det blir gitt 12.663 analysesvar på blodprøver og utført 853 mikrobiologiske analyser.

Sykehuset Innlandet har naturlig nok behov for blod til pasientene, og sykehusets blodgivere gir til sammen blod 10.466 ganger per år.

Artikkeltags