Både Høgskolen i Innlandet og Sykehuset Innlandet tar tak mot seksuell trakassering

PÅ DAGSORDENEN: Både administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard (til venstre) i Sykehuset Innlandet og rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet har satt kampen mot seksuell trakassering på dagsordenen. (Foto: Høgskolen i Innlandet)

PÅ DAGSORDENEN: Både administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard (til venstre) i Sykehuset Innlandet og rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet har satt kampen mot seksuell trakassering på dagsordenen. (Foto: Høgskolen i Innlandet)

Både Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet skjerper rutinene og tar tak mot seksuell trakassering.

DEL

Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet er to av de største arbeidsplassene i Hedmark og Oppland. På siste styremøte i begge institusjonene sto arbeidet mot seksuell trakassering på dagsordenen.

Høgskolen i Innlandet har vedtatt nye varslingsrutiner, mens Sykehuset Innlandet vurderer å innføre en egen prosedyre for varsling om trakassering.

Nulltoleranse i høgskolen

Kathrine Skretting, rektor for Høgskolen i Innlandet, klargjør på høgskolens nettside at Høgskolen i Innlandet skal ha nulltoleranse for trakassering. Hun sier det opp gjennom årene også har vært saker om seksuell trakassering i høgskolemiljøet i Innlandet. Blant studenter, lærere, veiledere, forskere og forskningsassistenter er det flere situasjoner hvor maktforholdet er skjevt, og hvor trakassering og utnyttelse kan forekomme.

Skretting påpeker at varsler om kritikkverdige forhold gir høgskolens ledelse mulighet til å iverksette nødvendige tiltak.

Den enkelte avgjør selv hvordan vedkommende vil varsle. Høgskolen har blant annet opprettet en ny nettbasert Si ifra-ordning, som både studenter og ansatte kan benytte for varsling om kritikkverdige forhold, som for eksempel seksuell trakassering.

Frykter underrapportering

Sykehuset Innlandets administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard orienterte på styremøtet rett før jul om arbeidet mot trakassering i hennes organisasjon. Det vurderes å innføre en egen prosedyre for varsling om trakassering.

– Sykehuset Innlandet er en stor arbeidsplass med rundt 10.000 ansatte. Det er ingen grunn til å tro at seksuell trakassering og maktmisbruk ikke forekommer like ofte hos oss som på andre arbeidsplasser. Trolig er det underrapportering av slike hendelser, uttaler Andersgaard på Sykehuset Innlandets nettside.

Både Sykehuset Innlandet og Høgskolen i Innlandet har satt søkelys på seksuell trakassering i kjølvannet av #metoo-kampanjen.

Artikkeltags