Anne Enger skal åpne stor sykehuskonferanse

TILBAKE: Fredag er Anne Enger tilbake i Innlandet for å åpne Perspektivkonferansen på Honne.

TILBAKE: Fredag er Anne Enger tilbake i Innlandet for å åpne Perspektivkonferansen på Honne. Foto:

Formelt sett går ikke Anne Enger av som styreleder i Sykehuset Innlandet før 26. februar. Derfor skal hun åpne Perspektivkonferansen som planlagt fredag.

DEL

Det er Sykehuset Innlandet som arrangerer Perspektivkonferansen på Honne. Den er en møteplass for stortingsrepresentanter, fylkestingsrepresentanter, ordførere, fylkesstyrene i de politiske partiene, KS, Fylkesmannen i Innlandet og andre med interesse for framtidens pasientbehandling.

Som kjent står Sykehuset Innlandet overfor en avgjørende periode. I juni skal det etter planen avgjøres hvor det nye hovedsykehuset skal ligge, om det blir på Biri eller Moelv som planlagt, eller et annet sted. Det skal også bestemmes hvilke byer av Hamar, Elverum, Lillehammer og Gjøvik, som får akuttsykehus og elektivt sykehus (for planlagte operasjoner).

Anne Enger trakk seg nylig som styreleder ved Sykehuset Innlandet. Hun opplyste at hun ikke hadde tillit hos sykehuseier Helse Sør-Øst. Kort tid etter uttalte Svein I. Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, at Enger hadde 100 prosent tillit. Uansett er nytt styre og ny styreleder oppnevnt. Ny styreleder er Toril B. Ressem (67) fra Aurskog.

Det er selvsagt knyttet stor spenning til hva Anne Enger vil si når hun åpner Perspektivkonferansen.

I tillegg til Enger er en rekke foredragsholdere hentet inn til Perspektivkonferansen, blant dem statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) fra Helse- og omsorgsdepartementet, administrerende direktør Inger Cathrine Bryne fra Stavanger universitetssykehus, Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard ved Sykehuset Innlandet og fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

Artikkeltags