Innlandet Ap advarer mot omkamp: Nytt Mjøssykehus må ligge ved Mjøsbrua

– Vi opplever fortsatt at enkelte politiske røster ønsker å legge hovedsykehuset til Hamar. Slike diskusjoner bidrar til usikkerhet og i verste fall kan det velte hele sjukehusprosjektet, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

DEL

Bakgrunnen for utspillet fra Innlandet Arbeiderparti er de siste dagers utvikling i sykehussaken. I går ble rapporten «Konkretisering av virksomhetsinnhold Sykehuset Innlandet HF». I rapporten står det ingenting om plassering av Mjøssykehuset. Det er bekymringsfullt fordi den politiske enigheten i Innlandet er basert på at Mjøssjukehuset skal plasseres ved Mjøsbrua.

– Det er helt avgjørende at Helse Sør-Øst fastholder at hovedsykehuset skal ligge ved Mjøsbrua. Derfor er vi svært kritiske til at det ikke er understreket i rapporten som nå er lagt fram, sier stortingsrepresentant Tore Hagebakken via en pressemelding fredag.

Helse Sør-Øst starter nå arbeidet med lokalisering av framtidige sykehus i Innlandet. Planen er at styret skal vedta endelig lokalisering i juni.

Innlandet Arbeiderparti sender nå en kraftig advarsel til ledelse og styret i helseforetaket.

– Dersom Helse Sør-Øst ikke holder fast ved at Mjøssykehuset skal plasseres ved Mjøsbrua, har ikke prosjektet lenger politisk støtte. Forutsetningen for den brede enigheten i Innlandet er at sykehuset plasseres ved Mjøsbrua. Brytes den forutsetningen, vil også det politiske fundamentet bli borte, sier Hagen, Hagebakken og Støstad.

De tre Arbeiderpartipolitikerne er tydelige på at de støtter opp om Mjøssykehuset som et komplett og moderne sjukehus.

Dagens sjukehusstruktur er ikke bærekraftig, verken økonomisk eller faglig.

– Vi har tidenes mulighet til å få denne milliardsatsingen i Innlandet. Dette blir et av landets største og mest moderne sykehus. Det er viktig for våre innbyggere og det er viktig for samfunnsutviklinga i Innlandet. Men en slik satsing er ikke mulig å gjennomføre uten bred politisk oppslutning. Derfor er det så viktig at alle politiske partier nå slutter opp om at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, sier nestleder Rune Støstad.

Artikkeltags