Kokkeelever lager maten til 300 gjester når Tynset sjukehus feirer 100 år

– Vi har god kontroll og er faktisk ikke nervøse i det hele tatt.