Oddbjørn tar sjefsstolen på Tynset sjukehus når Stein blir heltidspolitiker

Oddbjørn Øien er konstituert som divisjonsdirektør ved Tynset sjukehus ut juni 2020. Det er fordi Stein Tronsmoen er innvilget permisjon fra stillingen for å bli heltidspolitiker i Innlandet fylkeskommune.