Mjøssykehus ved Mjøsbrua? Ikke noe nytt fra Høie, som bare viser til tidligere vedtak

INGEN NYE LØFTER; Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), her under et besøk i Helse Sør-Østs hovedkontor i Hamar, viser kun til tidligere vedtak når han sier at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.

INGEN NYE LØFTER; Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), her under et besøk i Helse Sør-Østs hovedkontor i Hamar, viser kun til tidligere vedtak når han sier at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua. Foto:

Når helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i flere medier slår fast at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, kommer han ikke med noen nye løfter. Han viser bare til tidligere vedtak i Helse Sør-Øst og i fjorårets foretaksmøte.

DEL

Statsråd Bent Høie er sitert på ulikt vis om lokaliseringen av Mjøssykehuset i ulike medier i Innlandet.

Hamar Arbeiderblad skrev 3. februar at Høie sa dette:

– Vedtaket i Helse Sør-Øst er at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.

Dagen etter, 4. februar, meldte NRK Innlandet følgende:

«Det nye hovedsykehuset for Innlandet skal ligge ved Mjøsbrua. Det slår helseminister Bent Høie fast overfor NRK.»

Det store spørsmålet etter dette er om helse- og omsorgsministeren virkelig har slått fast at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua, sånn at det ikke er noen tvil om det, eller om han kun viser til at vedtaket i Helse Sør-Øst er at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.

Østlendingen har bedt om en klargjørende uttalelse fra Høie om dette, og den forelå tirsdag kveld.

Det viser seg at han kun viser til styrevedtaket i Helse Sør-Øst 31. januar 2019 og sitt eget vedtak i foretaksmøtet i Helse Sør-Øst 8. mars 2019. I foretaksmøtet er statsråden øverste myndighet og leder, og det er i foretaksmøtene staten utøver eierstyring av helseforetakene.

Høie svarer følgende på Østlendingen spørsmål:

«Ja, i mitt vedtak viser jeg til styrevedtaket i Helse Sør-Øst, og jeg bruker betegnelsen Mjøssykehuset. Dette er i styrevedtaket betegnelsen på sykehuset som skal ligge ved Mjøsbrua.»

Høie kommer med altså ikke med noen nye løfter eller opplysninger om Mjøssykehuset. Han viser kun til tidligere vedtak.

Spørsmålet er da hvor bindende disse vedtakene er hvis styret i Helse Sør-Øst finner ut at Mjøssykehuset bør ligge et annet sted.

Artikkeltags