Lenger å vente for å få behandling på sykehus

Pasientene må i gjennomsnitt vente tre dager lenger i år enn i fjor for å få behandling ved Sykehuset Innlandet. Utviklingen bekymrer sykehusledelsen.