Her jobber det folk fra hele Mjøsområdet: – Mange blir overrasket når jeg forteller om oss

Sykehuset Innlandet er en stor arbeidsgiver i Ringsaker, og hovedkontoret med 130 ansatte ligger i Brumunddal. Om lag 180 personer i helseforetaket har arbeidsplass i kommunen.