Tidligere taus Sp-topp slår fast at Elverum må få akuttsykehuset

Sp-topp Stein Tronsmoen ville vente til fylkesårsmøtet med å si noe om sykehusframtida for Elverum, men der slo han fast at det er naturlig at Elverum blir akuttsykehuset i modellen styret i Helse Sør-Øst har gått inn for.