– Visst skal Elverum fortsatt ha akuttsjukehus

Stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl mener det er helt naturlig at Elverum beholder eget sjukehus etter at den nye sjukehusstrukturen er på plass.