– Det hjelper ikke med et stort og fint sykehus hvis jeg er død før jeg kommer fram

Partilederne i Åsnes-politikken fronter nå et sterkt engasjement i kampen for å bevare sykehuset i Elverum. Onsdag morgen var de samlet for å tilkjennegi dette og oppfordre innbyggerne i Åsnes til å møte opp til fakkeltoget fredag kveld.