I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ba stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) statsråden forsikre at det planlagte Mjøssykehuset er prioritert etter byggingen av nytt sykehus i Drammen.

Nå foreligger svaret fra Høie:

– Jeg vil understreke at det er de regionale helseforetakene, i dette tilfelle Helse Sør-Øst, som har ansvar for å prioritere og planlegge sine investeringsprosjekter, og at dette gjennomføres innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, påpeker Høie.

Han er kjent med at styret for Sykehuset Innlandet går inn for Mjøssykehuset.
 

– Etter det jeg har fått opplyst tar Helse Sør-Øst sikte på at saken styrebehandles innen utgangen av 2018. Jeg vil også legge til at saken må oversendes meg, hvis styret for Helse Sør-Øst vedtar et målbilde som endrer strukturen i Sykehuset Innlandet, fastslår Høie, som videre viser til at framdriften for nytt sykehus i Drammen og regionens økonomiske handlingsrom tilsier at forventet byggestart ved Sykehuset Innlandet skyves noe ut i tid og tilpasses framdriften i pågående investeringsportefølje i Helse Sør-Øst. 
– Helse Sør-Øst gjennomfører nå flere byggeprosjekter parallelt, prosjektene er både i utrednings- og utbyggingsfasen. Prosjektene er innarbeidet i Helse Sør-Østs økonomiske langtidsplan. I tillegg til prosjektet ved Sykehuset Innlandet, gjelder dette blant annet Tønsbergprosjektet, psykiatribygg på Sørlandet, nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet og utbygginger på Aker og Gaustad. Jeg er kjent med at Helse Sør-Øst planlegger å fremme konseptfaserapport for utbyggingene på Aker og Gaustad, inkludert ekstern kvalitetssikring, for behandling i styret i desember 2018. Dette danner grunnlag for en lånesøknad inn mot statsbudsjettet for 2020, skriver Høie uten å være mer konkret når det gjelder Mjøssykehuset.