KREFTSYK: Jørgen Johansen (4) er kreftsyk og pasient på barnepoliklinikken ved sykeshuet i Elverum.
Jan Morten Frengstad

Jørgen (4) har blodkreft og får ikke gå i barnehagen, men på sjukehuset i Elverum får han bruke gangen som lekeplass

– Sykepleierne og legene her på sjukehuset i Elverum har aldri lagt skjul på at det kommer til å bli 2–3 svært tøffe år.
Publisert