Bygg- og eiendomsdirektør leder prosjektet som foreslår framtidig sykehusstruktur i Innlandet

SYKEHUSET I ELVERUM: I juni får vi vite om det blir fortsatt drift ved sykehuset i Elverum.

SYKEHUSET I ELVERUM: I juni får vi vite om det blir fortsatt drift ved sykehuset i Elverum.

1. juni får vi vite hvor det blir sykehus i Innlandet i framtida. Bygg- og eiendomsdirektør Rune Aarbø Reinaas i Helse Sør-Øst leder arbeidet med lokaliseringsprosjektet.

DEL

Fase to i arbeidet skal beskrive og anbefale en helhetlig sykehusstruktur i tråd med det vedtatt målbildet for Sykehuset Innlandet: Et nytt Mjøssykehus på Biri eller Moelv til 8,6 milliarder kroner, ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus.

Arbeidet som nå skal i gang, baserer seg på det nylig avsluttede prosjektet som har definert innholdet i de framtidige sykehusene Helse Sør-Øst har bestemt Innlandet skal ha.

Fase én ble ledet av fagsjef Geir Bøhler som har medisinskfaglig bakgrunn. Denne gangen har Helse Sør-Øst vurdert det slik at prosjektet må ledes av en med byggfaglig kompetanse. Hvordan sykehuset kan gjenbruke og ta vare på eksisterende bygningsmasse og investeringer kommer til å bli viktig i arbeidet som nå er starter. Helseminister Bent Høie var også opptatt av dette på sitt besøk på sykehusene tirsdag.

Balansert utvikling

Fase to skal vurdere tilstanden på bygningsmassen for de ulike sykehusene, og hva som kan brukes videre. Det skal hente inn reisedata for hele sykehusområdet for å finne ut hvor mye transport som må til for ansatte, pasienter og pårørende ved de forskjellige løsningene.

Det skal også sørge for at det blir foretatt en ekstern samfunnsanalyse og beskrive behovet for investeringer i de to sykehusene som skal ha videre drift. Helse Sør-Øst legger til grunn av det skal vær en balansert utvikling mellom østlige og vestlige deler av Innlandet.

Rapporten skal også beskrive på hvilken siden av Mjøsbrua det nye Mjøssykehuset til 8,6 milliarder skal bygges. Hvor det skal være lokalmedisinske sentra, distriktspsykiatriske sentra, hvor det skal være base for Luftambulansen, og hvor øvrige desentraliserte tilbud skal være.

Styrer prosjektet sjøl

Administrerende direktør i Helse Sør-Øst, Cathrine Lofthus, leder sjøl styringsgruppa som leder arbeidet med ny sykehusstruktur i Innlandet. Representanter for Sykehuset Innlandet deltar og bidrar inn i styringsgruppa som ellers består av:

  • Viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst.
  • Økonomidirektør Hanne Gaaserødi Helse Sør-Øst.
  • Eierdirektør Tore Robertsen i Helse Sør-Øst.
  • Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard, Sykehuset Innlandet.
  • Direktør medisin og helsefag, Ellen Henriette Pettersen, Sykehuset Innlandet.
  • Divisjonsdirektør psykisk helsevern, Benedichte Thorsen-Dahl, Sykehuset Innlandet.
  • Marianne Nielsen, Wenche Hansen og Fredrik Aaserud Eng, tillitsvalget i Sykehuset Innlandet.
  • Hovedverneombud Elin Seierstad, Sykehuset Innlandet.
  • Brukerrepresentant Gerd E. Nonstad fra Sykehuset Innlandet.
  • Fylkesordfører Even Aleksander Hagen og Regiondirektær Trond Lesjø, KS Innlandet er observatører.

Artikkeltags