Gå til sidens hovedinnhold

Sykehustilbudet blir svekket med sentralisering

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkestinget skal den 16.–18. juni behandle sak om sykehusstruktur i Innlandet. I forslaget til vedtak i denne saken, foreslås det at vi skal stille oss bak byggingen av hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Det er fra flere partier oppfordret om bred enighet om vedtaket.

Rødt har i lang tid ment, og mener fortsatt, at luftslottet som kalles storsykehus, hovedsykehus eller Mjøssykehuset nå sist, er feil retning å gå. Så fra vår side så kommer til ikke til å bli enighet om hovedsykehus.

Vi mener at tilbudet vil bli svekket ved en slik sentralisering, der det totalt vil bli færre sengeplasser.

Ved bygging av et Mjøssykehus, så skal somatikk, psykisk helsevern og TSB, samlokaliseres på det nye sykehuset. Det vises til at man må samlokalisere somatikk og psykiatri, fordi flere pasienter som har psykiske lidelser også har somatiske lidelser. Flere leger og andre fagpersoner mener at det ikke er hold i denne påstanden.

Rødt kommer til å stille forslag om at vi vil bygge på eksisterende struktur, og at det er den beste forutsetningen for å få en moderne sykehusstruktur, som ivaretar innbyggerne i Innlandets behov. På bakgrunn av det, vil vi også levere inn forslag om at fylkestingets oppgave fremover må være å sikre at oppsparte midler til investering i sykehusene våre, blir disponert i Innlandet og ikke til andre helseforetak i helseregionen. Det er stor fare for at de oppsparte midlene på konsernkontoen forsvinner ut av Innlandet, med tanke på alle de kostbare prosjektene som HSØ har. Forslaget fra Rødt om å bygge på eksisterende struktur, vil heller ikke la seg gjennomføre om det ikke finnes økonomi til det.

Vi kan gjerne være med å se på funksjonsdeling, på andre funksjoner enn akuttfunksjonene, men vi vil ikke være med på en storstilt sentralisering og nedbygging av lokalsykehusene våre.

Dette er det mange som er enige med oss med, og vi ser motstanden mot å legge ned de ulike sykehusene i alle kommuner som har sykehus i dag.

Det Rødt mener er viktig nå fremover er:

  • Vi må stå sammen på tvers av kommunegrensene, og ikke kjempe mot hverandre.
  • Vi må skrote foretaksmodellen og igjen få folkevalgt styring over sykehusene våre. Det hjelper ikke hva man vedtar politisk, når styrene i helseforetakene ikke trenger å svare til noen av oss som er folkevalgte i fylket der sykehusene ligger. Foretaksstyrene trenger ikke å frykte at de ikke blir gjenvalgt.
  • For å bevare sykehuset i din kommune, så må vi bevare og videreutvikle ALLE sykehusene i Innlandet, og gå mot hovedsykehuset.

Dersom Rødt ikke får flertall for vårt forslag i fylkestinget, så kommer vi til å stemme mot fylkesrådmannens innstilling, og fortsette å kjempe sammen med folkebevegelsene som vil beholde våre sykehus.

Maria Nilsen Aksberg og Ronny Bekken Larsen
Fylkestingsrepresentanter for Rødt i Innlandet

Kommentarer til denne saken