Som Østlendingen tidligere har omtalt har en arbeidsgruppe med medlemmer fra Elverum Sykleklubb og JH-sykkel sett på mulighetene for å slå sammen klubbene.

Styrene i de to klubbene har behandlet innstillingen, og er enstemmig enige om at klubbene skal slås sammen.

Nå har CK Elverum blitt foreslått som navn på samarbeidsklubben.

Elverum Sykleklubb skriver fredag på sine Facebook-sider at all avklaring om hvordan prosessen skal håndteres er klar.

Opprettelsen av en ny sykkelklubb må behandles av et ekstraordinært årsmøte i hver klubb.

Årsmøtene er berammet til 15. november.