– Det er mange dyktige tryslinger som sikkert kunne ha fungert godt i denne jobben. Vi ønsker at vedkommende som overtar vil bo i Trysil eller i nærheten, for å få et langsiktig perspektiv til denne jobben, sier styreleder Pontus Åkesson.

1. juli ble det klart at Gudrun Sanaker Lohne vil overta som destinasjonsleder for SkiStar i Trysil, etter Helge Bonden, som i april sa opp for å lede innendørsarenaen SNØ utenfor Oslo.

Sanaker Lohne gir seg etter 14 år som daglig leder i Destinasjon Trysil, og Pontus Åkesson gir henne det beste skussmål.

- Fantastisk jobb

– Hun har gjort en fantastisk jobb, og bidratt sterkt til utviklingen Trysil har hatt som turistdestinasjon i denne perioden. Ikke minst har hun gjort en stor innsats for å utvikle Trysil og Trysilfjellet til en helårsdestinasjon. På mange måter har hun vært Trysils ansikt utad.

Han har forståelse for at hun søker nye utfordringer etter 14 år.

– Det er lenge i en slik jobb, og jeg ønsker henne lykke til videre. Nå må vi finne en person som kan etterfølge henne på en så bra måte som mulig, sier han.

Søknadsfrist 24. august

Søknadsfristen er satt til 24. august. Gudrun Sanaker Lohne har tre måneders oppsigelse, og denne løper fra 1. august.

– Målsettingen er å ha på plass en ny DT-leder på plass så fort som mulig, men vi er innstilt på at det kan gå litt tid, og forberedt på at vi i en periode må ha en fungerende daglig leder i Destinasjon Trysil, sier Åkesson.

– Hvor viktig er det at den nye DT-lederen har kunnskap om Trysil?

– Det er selvsagt en fordel, men det er ingen forutsetning. Det som er viktigst, er at han eller hun har den nødvendige kompetansen, sier Pontus Åkesson.

Destinasjon Trysil har omkring 210 medlemsbedrifter eller eiere, åtte heltidsansatte, 13 sesongansatte og hadde i 2019 en omsetning på 22,5 millioner kroner.