I tiårene fremover vil andelen eldre i befolkningen øke kraftig, innen få år vil det for eksempel være nesten dobbelt så mange 80-åringer her til lands som i dag. Konsekvensen er åpenbar; utgiftene til pensjoner og helse- og omsorgstjenester vil øke, antallet som bidrar til fellesskapet gjennom skatteseddelen blir lavere. Større pensjonsutgifter er allerede blitt merkbart, det store trykket på helsetjenester kommer ikke før etter 2030, da de store etterkrigskullene passerer 80 år. Alderssammensetningen viser at det var 164.000 flere nordmenn mellom 60 og 79 år i 2018 sammenliknet med 2008. Samtidig vet vi at tre av fire i alderen 85 år og eldre brukte en eller flere omsorgstjenester, en av fem i gruppa bor på institusjon.

Vi vet hva som kommer og det vil handle om at vi som samfunn er forberedt på eldrebølgen. Det vil kreve penger, kloke hoder og nye løsninger. Og viktigst av alt, nemlig å sørge for at eldrebølgen møtes av et faglig forsvarlig tilbud som kan håndtere situasjonen godt. For å sikre dette er vi helt avhengig av god rekruttering av helsearbeidere innenfor eldreomsorg. Deltidsansatte og ufaglærte uten kompetanse på området, vil ikke være nok.

Kommunene i Fjellregionen har ikke bare sett aldersstatistikkene, de har også sett utfordringene

Kommunene i Fjellregionen har ikke bare sett aldersstatistikkene, de har også sett utfordringene og har tatt initiativet til et nytt studie innenfor demens og alderspsykiatri. Fra høsten etablerer Fagskolen Innlandet det nye deltidsstudiet på Tynset Studie- og høgskolesenter. Studiet retter seg først og framst mot helsefagarbeidere som jobber innenfor helse- og omsorgstjenesten i Fjellregionen, men er også for andre med realkompetanse i fagfeltet. Målet er å gjøre helsearbeidere bedre i stand til gi individuelt tilpasset pleie og omsorg både til brukere og pårørende. Studiet og måten det ble opprettet på, bør vise vei for flere. At våre framtidige behov for kompetanse og utdanningsinstitusjonenes studietilbud samsvarer er helt avgjørende.