Mangeårig fylkestingsrepresentant for Hedmark Venstre og nå Innlandet Venstre, Erik Ringnes, melder at han ikke tar gjenvalg.

Ringnes har vært folkevalgt i 24 år, og har vært i fylkeskommunen siden 2007.

I en pressemelding skriver Innlandet Venstre at det er en ny livsfase som er årsaken til at han gir seg.

«Gårder er overdratt til neste generasjon, og han ønsker å være tilgjengelig for å bistå, i tillegg til å være morfar. Han drømmer også om å skrive om gårdens historie. »

Ringnes har også gitt beskjed til fylkespartiet at det er bra å slippe til nye profiler for Venstre i Innlandet.

Han er også klar på at Innlandets største utfordring framover er demografien med befolkningsnedgang og fødselsunderskudd i de fleste av kommunene.

– Erik nyter respekt for kompetanse og god saksforberedelse, at vi til tross for opposisjon har fått gjennom saker som for eksempel oppreisningsutvalg for barn i fylkeskommunale barnevernsinstitusjoner og pris utdelt til dyktige videregåendeelever, sier fylkesleder Sjur Skjævesland.

Arbeidet med nominasjonslisten er i gang.

– Nominasjonskomiteen har begynt arbeidet. Vi har sendt brev til alle medlemmer og lokallag og bedt om innspill på kandidater, gjerne også synspunkter på hvem som bør stå på de øverste plassene, sier leder av nominasjonskomiteen Inger Noer.

Forslaget skal legges fram 1. september.