Kino er Norges mest brukte kulturtilbud og det årlige besøket har de siste 30 åra ligget stabilt på i overkant av 11 millioner. 70 prosent av den norske befolkningen besøker en kino i løpet av året, i snitt over tre ganger. Tallene har sjølsagt vært helt annerledes de to åra vi har bak oss med koronarestriksjoner, men nå er besøkstallene på veg opp igjen. Alle de nettbaserte filmtjenestene vi etter hvert har tilbud om hjemme i stua, har vist seg å ha liten innvirkning på nordmenns kinovaner. Det gir godt håp om at kinoen også vil overleve koronakrisa. At nordmenn ikke har endret vanene sine og glemt at å se en film sammen med andre gjør opplevelsen sterkere. Hadde det vært snakk om «bare» å se en film, ville kinokonseptet vært dødt for lenge siden, kino handler om å dele forventninger og ikke minst inntrykk. En sosial møteplass for felles opplevelser. For å komme seg ut, gjøre noe hyggelig sammen med familie og venner.

Kino er en viktig del av hverdagen vår og nå er den tilbake

Den høye andelen av kinogjengere i Norge er sjølsagt et resultat av god tilgjengelighet. 86 prosent av befolkningen har en kino eller bygdekino i sin kommune, 50 prosent har kinoen nærmere enn fem kilometer fra der de bor. Halvparten av oss har kino som førstevalg når vi blir spurt hvordan vi aller best liker å se film. Men så er det slik at de fleste av oss opplever at det kommer filmer vi tenker å se på kino, men hele 85 prosent svarer at det enten ofte eller av og til ikke blir noe av. Det beskriver kinoenes unike posisjon at når filmen er tatt av kinoplakaten, blir den langt mindre interessant. Kinotallene for Elverum viser at i april ble det solgt 3.262 billetter, totalt i år er det solgt litt over 10.000 kinobilletter i Elverum. Kino er en viktig del av hverdagen vår og nå er den tilbake.