(Hamar Dagblad)

Nedgangen er forventet, ifølge en pressemelding fra Teater Innlandet:

– En naturlig konsekvens både av de modige kunstneriske valgene teatret har tatt, og at en turné ble kuttet grunnet Kulturdepartementets budsjettinnstramminger, heter det i meldingen.

Likevel mener Teater Innlandet at besøkstallet er godt.

Teatersjef Janne Langaas mener er et godt gjennomsnittsår for et institusjonsteater av Teater Innlandets størrelse.

– Repertoaret i 2017 var preget av markante kunstneriske satsinger og forestillinger med bred publikumsappell. To av hovedforestillingene, Fire forsøk på å gjøre en forskjell og Solveigs 2. sang, ble spilt i scenerom med begrenset publikumspotensial. Å spille for alle betyr også å spille for de få. Regionteatret skal tørre å ta kunstneriske sjanser og turnere med smale prosjekter, sier Langaas.

– Men teatret skal selvsagt også ha et fokus på forestillinger som er lettere tilgjengelige. Både Skogsmatrosen og Korps har med humor og varme truffet et bredt publikum. Gledelig er det dessuten å se at teatrets satsing på dans bærer frukter. Therese Slobs Hello trakk nye publikumsgrupper til teatret, og viser at interessen for samtidsdans er voksende.

Flere tall fra Teater Innlandet:

Åpne forestillinger i Oppland: 9 181 (9 121)
Åpne forestillinger i Hedmark: 10 724 (11 480)
Åpne forestillinger utenfor Innlandet: 1293 (2327)
Lukkede forestillinger i Oppland: 1782 (2455)
Lukkede forestillinger i Hedmark: 7559 (1945)