Onsdag og torsdag denne uka samles fylkestinget i Innlandet. Her blir den nye handlingsplanen for kollektivtilbudet for perioden 2023-2026 lagt fram. I planen er det skissert fire ulike scenarioer for å synliggjøre de økonomiske konsekvensene for fylkeskommunen. Det viser alvoret; bare for å opprettholde dagens rutetilbud neste år, trengs det 100 millioner kroner mer enn de 717 millionene som opprinnelig ble bevilget. Uten økte rammer fra politikerne vil altså kollektivtilbudet i Innlandet bli enda dårligere enn dagens, blant annet vil bybusstilbudet i Elverum måtte kuttes. Og det er ingen tvil om alvoret, fylkeskommunedirektør Tron Bamrud melder at den økonomiske situasjonen for kollektivtransporten i fylket er kritisk.

Det er altså en reell fare for at kollektivtransporttilbudet vårt blir enda dårligere de neste åra. Et tilbud som allerede er utsatt for sterk kritikk og som både politikere og passasjerer i vår region lenge har hevdet er altfor dårlig. Sammenlignet med Lillehammer, Gjøvik, Kongsvinger og Hamar er Elverum helt i bakevja når det gjelder gode forbindelser til Oslo. Rutetilbudet Rena-Elverum-Hamar er også under enhver kritikk. At frekvensen og rutetidene på busstilbudet mellom Elverum og Hamar ikke samsvarer med togtilbudet tur-retur Oslo, er også lammende for regionen vår.

Resultatet av å stramme inn på et fra før altfor dårlig kollektivtilbud, kan fort blir dyrt på sikt

Konsekvensene av et råttent kollektivtransporttilbud er mange og store. Sjefen i Elverum Vekst, Odd Erling Lange, sier at kollektivtilbudet og koblingen til Oslo nesten alltid er et tema som bedriftene er opptatt av, og som de påpeker må bli bedre. Han mener et styrket kollektivtilbud er viktig for attraktiviteten i Elverum og for bedriftene i Elverum. Det er denne attraktiviteten som skal skape ny vekst i regionen. Mye står på spill når fylkespolitikerne skal fatte sitt endelige vedtak. Men resultatet av å stramme inn på et fra før altfor dårlig kollektivtilbud kan fort blir dyrt på sikt. Kanskje på tide å tenke annerledes både i forhold til pris og tilbud?