– Jeg tror folk trenger en oppvekker. På hytta må man selv være forberedt på å slokke en eventuell brann. Det viktigste er å ta en sjekk av hva man må tenke på hvis en uønsket situasjon skulle oppstå, sier han.

Ut for å treffe hyttefolket

Nå i påsken skal Midt-Hedmark brann- og redningsvesen sammen med rundt 50 andre brannvesen i hele landet ut og treffe hyttefolket for en hyggelig prat om brannsikkerhet.

Da vil de også dele ut blant annet en «minihytte» med sjekkeliste for brannsikkerhet på hytta. Denne skal henges opp et sted i hytta og gir god oversikt over hva man må tenke på for å unngå brann. Den har også et magasin til ekstra røykvarslerbatteri, slik at man alltid har dette tilgjengelig. Bak kampanjen står Norsk brannvernforening og Tryg Forsikring.

Egeninnsats gir økt brannfare

– Denne uka har vi delt ut 550 «minihytter» med ekstra røykvarslerbatteri og kortstokker med brannvettregler fra Koppang til Kvikne og i Trysil og Engerdal. Dette er på strategiske steder som butikker og bensinstasjoner hvor folk kommer for å proviantere og kjøpe gass til påsken, sier Haugland.

En undersøkelse blant 1.750 eiere og brukere i Norge viser at svært mange utfører håndverksmessig arbeid på egen hytte.

– Man kan gjøre mye selv, og mange er åpenbart ganske nevenyttige. Men når det gjelder blant annet elektrikerarbeid er det svært begrenset hva man har lov til å gjøre. Enn røykvarsler begynner normalt å pipe med små korte støt i et par ukers tid før det går helt tomt for strøm. Om det er en stund siden sist man var på hytta kan batteriet ha gått tomt i mellomtiden, uten at man vet om det. Derfor er det så viktig at man tester røykvarsleren hver eneste gang man tar hytta i bruk, sier branninspektør Anders Øverby.

Vær aktsom ved bålbrenning

Med en så sen påske som vi har nå, er det klart at vi når inn i tiden hvor det ikke er lov å brenne bål i utmark.

– Selv om det nasjonale bålforbudet først trer i kraft mandag 15. april, må folk vise aktsomhet. Det er den som tenner ild, som har ansvaret. Det er lokalt tørt mange steder etter vinteren med tørre kvister og tørt gress, som fort kan antenne. Med vinden vi har og har hatt de siste dagene, gjør at det tørker fort og åpen ild kan fort komme ut av kontroll!

– I tillegg er det spådd kaldt, tørt og fint vær langt inn i påskeuka. Med ingen nedbør i sikte, så oppfordrer vi folk om å være forsiktige med fyrstikker, bål, bålpanner og andre kilder til brann, sier Øverby.

Funn og fakta

Øverby og Haugland oppfordrer også hyttefolket om å sørge for at de har alternative rømningsveier ut fra hytta, hvis det skulle oppstå brann.

– Folk glemmer ofte stearinlys og åpen ild når de tar i bruk hytta i påsken. På Tynset hadde vi et par utrykninger til mindre hyttebranner i fjor og året før det. Jeg vet ikke brannårsaken, men folk var heldigvis våken og til stede, sier Haugland.

Ifølge Midt-Hedmark brann- og redningsvesen viser funn og andre fakta at 15.000 hytter i Norge mangler slokkeutstyr. 8.000 hytter mangler røykvarslere.

■ Det brenner i overkant av 1.000 hytter årlig i Norge

■ Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste brannårsaken til hyttebranner

■ Håndverksmessig egeninnsats er normalt vesentlig større på hytter enn i ordinære boliger. Dette kan gi større fare for brann

■ Mange hytter ligger utenfor allfarvei, noe som ofte medfører lengre utrykningstid for brannvesenet til en hytte enn til en bolig

■ Alle hytter skal ha minst en fungerende røykvarsler i hver etasje, i tillegg til godkjent brannslokkingsapparat eller en husbrannslange

Sjekkeliste for brannsikkerhet på hytta

■ Sjekk røykvarslerne hver gang hytta tas i bruk

■ Sørg for å ha alternative rømningsveier ut fra hytta

■ Ha alltid ekstra batterier i reserve

■ Gå aldri fra levende lys

■ Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ

■ Deponer og kast askeavfall på en forsvarlig måte

■ Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk

■ Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig

■ Sørg for rikelig tilgang til slokkeutstyr

■ Bruk godkjente fagfolk til utbedringer som krever dette

Undersøkelsen det vises til ble gjennomført i mars 2018 og formidlet via Facebook. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen tar forbehold om at respondentene i undersøkelsen utgjør et representativt utvalg.