Økt trussel fra høyreekstreme i Norge

  Av
  Artikkelen er over 4 år gammel

  Asyltilstrømmingen til Norge har ført til en større aktivitet i de høyreekstreme miljøene, mener PST. Ekstreme islamister utgjør imidlertid fortsatt den største faren.

  DEL

  Politiets sikkerhetstjeneste (PST) gjør en forsiktig nedjustering av trusselbildet, men understreker at det er mulig at det blir gjennomført terrorangrep i Norge i år.

  – Hovedårsaken til nedjusteringen er en svekkelse i det ekstreme islamistiske miljøet her hjemme. En del personer sitter fengslet, flere har også dødd på bakken i Syria og Irak. Samtidig sier vi at trusselvurderingen er beheftet med usikkerhet, og situasjonen kan endre seg raskt, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NTB.

  Økt netthat

  I trusselvurderingen som ble lagt fram tirsdag ettermiddag, varsler PST at de høyreekstreme miljøene i Norge er i vekst.

  Tilstrømningen av asylsøkere til Norge har skapt mobilisering, antallet hatmeldinger har blusset opp i sosiale medier, og flere ganger har asylmottak blitt utsatt for brannstiftere.

  Flere i det høyreekstreme miljøet har kapasitet til å utføre voldshandlinger, men terskelen for å gjennomføre handlinger som kan gi drepte, regnes som høy.

  – Vi vurderer trusselen til å være økende, men ikke på samme nivå som det i det ekstreme islamistiske miljøet. Det skyldes at miljøet er dårligere organisert, de mangler lederskikkelser og har heller ingen fremmedkrigerarenaer å dra til, understreker PST-sjefen.

  Ø-TV: Justisministeren: – Det er en forsiktig nedjustering

   Justisminister Anders Anundsen sier de følger med på hvordan situasjonen utvikler seg.

   – Det er ikke noe ukjent fenomen at en større asyltilstrømming også fører til en mobilisering av høyreekstreme krefter, noe som igjen kan føre til en mobilisering av venstreekstreme krefter. Dette er et samlet bilde som vi er nødt til å følge nøye med på fremover. Men det viktigste tiltaket også der er forebygging, sier han til NTB.

   Mindreårige utsatt

   Det store antallet asylsøkere gir også store kapasitetsmessige utfordringer.

   – At antallet migranter nå er blitt ekstraordinært stort, gjør det vanskelig å gjennomføre en kvalitetsmessig god asylregistrering før ordentlige søkerintervjuer er gjennomført. Vi vet lite om hvem som kommer til landet, medgir PST-sjefen.

   PST frykter at det er stor fare for at enkelte som kommer til Norge blir fanget opp av ekstreme miljøer i landet og radikalisert her.

   – Særlig de mindreårige og enslige asylsøkere er utsatt og må fanges opp, sier Bjørnland.

   – Truer suvereniteten

   PST mener dessuten det er grunn til bekymring over økt etterretningsvirksomhet fra utenlandske stater i Norge. Russland blir særlig trukket fram.

   – Det som bekymrer oss mest, er aktiviteten som drives mot vårt forsvar, vår forsvarskapasitet, ansatte i Forsvaret og forsvarsinstallasjoner. I et langsiktig perspektiv og i en annen sikkerhetssituasjon enn vi har nå kan dette true vår evne til territoriell kontroll og suverenitet, sier Bjørnland.

   Justisministeren er glad for at PST er tydelig på trusselen fra utenlandsk etterretning.

   – Det er viktig som PST gjør, å peke på at noe som noen tror tilhører den kalde krigen, er høyst levende også i dag, sier Anundsen.

   Ø-TV: PST er bekymret for flyktningstrømmen

    PST utviste terrormistenkt

    Politiets sikkerhetstjeneste utviste i fjor en person de mener kan ha hatt til hensikt å begå en terrorhandling i Norge.

    Pågripelsen og utvisningen skjedde i første halvdel av 2015, melder NRK.

    – Vi har hatt situasjoner hvor vi har grunn til å tro at vi på et helt tidlig stadium har stanset et enkeltindivid som hadde til hensikt å begå en voldelig, ekstrem handling, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

    Hun bekrefter at vedkommende ble pågrepet og utvist fra Norge.

    PST-sjefen vil ikke si noe om hva slags angrep man fryktet at personen planla å utføre. Ifølge NRK kjenner var ikke denne personen en del av det norske islamistmiljøet. Bjørnland vil ikke si noe om personen hadde søkt asyl i Norge.

    VG omtaler en polakk som også ble utvist fra Norge i fjor. Dette er imidlertid ikke den samme personen som Bjørnland nå viser til.

    Ø-TV: Se intervju med PST-sjefen øverst i saken

    PST: Russland utgjør størst trussel mot Norge

     Ø-TV: Se dagens pressekonferanse:

      Ø-TV sendte direkte fra pressekonferansen tirsdag ettermiddag.

      Fakta om PSTs åpne trusselvurdering for 2016

      • Utenlandske etterretningstjenester vil fortsette sitt arbeid i Norge. Deres mål er å få tilgang til sensitiv informasjon, påvirke beslutninger og undersøke muligheter for å sabotere kritisk infrastruktur ved en eventuell fremtidig konflikt.
      • Etterretningstjenester vil bruke alle tilgjengelige virkemidler. Inkludert å oppfordre, presse eller true egne borgere som har tilgang til norsk sensitiv informasjon til å samarbeide. Et annet virkemiddel er digital spionasje og nettverksoperasjoner.
      • Flere land vil forsøke å skaffe avanserte varer, tjenester, teknologi og kunnskap for å utvikle masseødeleggelsesvåpen. Også norske bedrifter og utdanningsinstitusjoner vil være mål for slik aktivitet.
      • Ekstrem islamisme utgjør fortsatt den største terrortrusselen. Det er mulig at det i løpet av 2016 vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge.
      • I den grad IS og al-Qaida ønsker å gjennomføre sentralstyrte terroraksjoner i vestlige land, vil terrortrusselen også øke i Norge.
      • Trusselen fra de høyreekstreme miljøene i Norge er økende. Antall sympatisører som ikke er en del av et organisert miljø, er også i vekst. Mobilisering knyttet til det høye antallet flyktninger og asylsøkere er årsaken til denne utviklingen. Forsøk på brannstiftelser og andre former for sabotasjeaksjoner mot asylmottak er sannsynlig.
      • Trusselen fra de venstreekstreme miljøene er lavere og stabil.
      • Myndighetspersoner vil også i 2016 kunne oppleve uønskede hendelser.

      Artikkeltags