Thor (30) ble møtt med applaus fra bygdefolket da han presenterte seg

Da Thor Kárason (30) var ferdig med videregående skole, slo finanskrisen som en tidevannsbølge over Island. Men for en gårdsgutt er det alltid jobb å få.