– Tiden det tar å få analysert en koronatest gjør det vanskelig for oss og frustrerende for innbyggerne våre