Prisantydningen er tre millioner kroner for Meierivegen 26, bedre kjent som «Centralen» eller «Sentralen».

Bygget ble oppført i 1923, og som navnet antyder var eiendommen lenge i bruk som lokal telefonsentral. Sentralen ble solgt fra Televerket til Løten kommune i 1971 for 55.000 kroner.

Deretter var bygningen i bruk som bolig, og senere som ungdomsklubb og miljøsenter gjennom 30 år, fra 1986 til 2016.

De neste fire årene fungerte Sentralen som barnehageavdeling for Skøienhagan, og fra juni 2020 som midlertidig husrom for annen kommunal virksomhet.

Et enstemmig formannskap vedtok 11. november 2020 å selge eiendommen. Oppdraget ble gitt til EiendomsMegler1, men sist vinter ble prosessen satt på vent, som følge av krigen i Ukraina og strømmen av flyktninger til Norge. Situasjonen førte til at Sentralen igjen ble aktuell som midlertidig barnehage.

Nå er det likevel klart at Løten kommune ikke har bruk for den historiske bygningen, inkludert tomta på tre mål med uthus og lekeapparater.

I kommuneplanen er eiendommen er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting. Ny eier står fritt til å søke regulering eller bruksendring.