Gang på gang viser det seg at disse Rovviltnemdene som velges ut fra oftest inhabile medlemmer av Fylkestinget ikke fungerer. 

Det som må til er en landsdekkende organ med kunnskap om natur og miljø,  rovdyr og da spesielt ulvene respekterer hverken ulvesonen eller nasjonale grenser.