Lørdag 12. januar kom Vidar Helgesen med et innlegg i Østlendingen, som oppleves som krenkende hos de fleste. Det fremkommer at han representerer Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk. Basert på majoriteten av gruppens tidligere uttalelser i media, kan det for allmennheten virke som om dette er en forening som drømmer om en forvaltning basert på myter, gjetninger og nedarvet mentalitet.

På bakgrunn av at undertegnede var tilstede på arrangementet Helgesen nevner i innlegget sitt, har vi noen spørsmål:

Er det slik at Helgesen mener at undertegnede med flere er utskremte ulveforkjempere som ikke vet sitt eget beste, og at må vi må komme oss ut i skogen fordi vi ikke har erfaring med og kunnskap om ulv?

Helgesen skriver; "Hva er dette tullet som vernesiden hele tiden hevder at de ikke tør stå frem med sine meninger?"

Helgesen vet godt at de som ikke møter i arrangementer som dette, ikke tør, grunnet frykt for konsekvenser og represalier. "Tullet" han nevner omhandler blant annet skyting med raketter mot privathus, oppskjærte bildekk, innesperring av biler på skogsbilveger og besøk av personer med rusende motorsager som går rundt utvalgte hus på natten.

Helgesen vet godt at de som ikke møter i arrangementer som dette, ikke tør, grunnet frykt for konsekvenser og represalier

 

Noen få år tilbake ble en av verdens fremste ulveforskere drapstruet og i tillegg anmeldt for "uredelig forskning" Da mente "Rødhettes apostler" at vedkommende hadde manipulert og forfalsket rapporter for å bevare flere ulver. Etter flere runder måtte granskingsutvalget avslå å realitetsbehandle saken fordi den var å anse som «åpenbart grunnløs». Hvor langt skal det være lov å strekke seg med det Helgesen kaller "tull" uten at samfunnet tar grep?

Kan det være at Helgesen lever i fornektelse av tingenes tilstand utenfor de fire vegger selv? Vi har vanskelig for å se for oss at flertallet av de som er for ulv ikke skjønner at den tar elg og andre hjortedyr. Det kan virke som om Helgesen akkurat har funnet ut at julenissen ikke er ekte, når han lite subtilt peker mot at død og fordervelse er en del av naturen. I eksistens finner man liv og død og sånn har det alltid vært.

Helgesen henviser til romantisering av natur og dyreliv hos de som er for ulv i norsk natur, men går selv rett i tilsvarende felle i SAMME setning, når han ber folk om å komme seg ut for å se realiteten i øya og hva en ulveflokk er i stand til å gjøre.

Vi har vanskelig for å se for oss at flertallet av de som er for ulv ikke skjønner at den tar elg og andre hjortedyr

 

Hva slags realitet er det Helgesen lever i som ikke klarer å akseptere at ulven er kjøtteter? Kan det være et ekstremtilfelle av romantisk antropomorfisme? Helgesen går et par skritt for langt, og makter ikke lenger å erkjenne at elg, hjort og rådyr faktisk er noe annet enn kosedyrene hans. Det fremkommer også at han heller ikke tåler å se den rå realiteten som eksisterer utenom dagene i elgjakta.

Ulv spiser kjøtt på lik linje som løver i Afrika, og tigre i India. At Helgesen har funnet ut dette er i og for seg et fremskritt, men vårt ønske er at Helgesen i fremtiden vil prøve å sette seg inn i mer kunnskap. Da vil han også forstå at ulv i Norge ikke er en menneskeetende tyrannosaurus rex som opererer i like store antall som gnuer på savannen i Afrika.

Avslutningsvis står det: "Et lite ønske fra meg til dere utskremte ulveforkjempere, hold dere til fakta, romantikken får vente til dere er trygt under dyna, kom dere ut i skogen og følg sporene til en ulveflokk og opplev selv hva de frarøver naturen på sin vei"

Hva mener Helgesen med dette?

Vårt ønske er at Helgesen i fremtiden vil prøve å sette seg inn i mer kunnskap

 

Forøvrig ville det ikke eksistert noen overopphetet rovdyrdebatt dersom Helgesen med flere hadde akseptert at ulven er kommet for å bli, i tillegg til lovverket som omhandler dette. Kan det være på tide å tenke nytt? Gå videre slik at alle i fellesskap, kanskje i fred og ro, en dag kan sette seg ned sammen og ta ting derfra?

Litt humor er greit men det bør være mulig å diskutere rovdyr uten fanatisme, personhets og aggresjon.