Elverum kommune står med begge beina godt plantet i en eiendomsskatt-sak som ikke ser særlig bra ut. Dersom Mastmoen borettslag har rett i sin tolkning av lovverket, går saken fra ikke særlig bra til både pinlig, kostbar og trist. Det kan ende med at Elverum må tilbakebetale skatt til eierne av alle med bolig eller fritidsboliger i kommunen. Men uansett utfallet av den pågående saken, som handler om hvor stor reduksjon av takstverdien som skal benyttes før eiendomsskatten skal regnes ut, er forhistorien lite tillitvekkende for Elverum kommune.

Stig W. Jørgensen har mer enn 20 år bak seg i Mastmoen borettslags styre. Borettslaget har ligget i toppen av eiendomsskattelistene i flere år og Jørgensen har protestert høylytt. I flere omganger sendte borettslaget klage fordi de mente takstvurderingen av leilighetene i blokkene var satt for høyt. Klagene endte med avslag i klagenemnda. Tre ganger. Så engasjerte borettslaget advokat og vips; Elverum kommune måtte punge ut med 650.000 kroner pluss hele regninga fra skatteadvokaten. Jørgensen mener at denne avgjørelsen burde fått kommunen til å tenke seg om, gå i seg sjøl og forsøke å finne ut om det er gjort andre, liknende feil. Ting tyder på at så ikke har skjedd. Borettslaget ved siden av skal ha fått avslag på sin klage. Dog uten advokathjelp. Dersom vi trenger advokat for å være sikker på at kommunen ikke tar mer enn de har lov til, har vi et problem.

Viljen til å betale skatt er stor og forståelsen av at skatteinntektene finansierer velferdstjenestene våre og sikrer investeringer for framtida er allmenn

Og problemet er at skattesystemet vårt er basert på tillit. Viljen til å betale skatt er stor og forståelsen av at skatteinntektene finansierer velferdstjenestene våre og sikrer investeringer for framtida er allmenn. Men vår lyst og forståelse avhenger av tillit til dem som krever inn og fordeler. Åpenhet med dialog og et rettferdig regelverk til å forstå, er tillitsskapende. Feil, forsøk på å skjule dem eller drive ulik behandling river ned tilliten.