Gå til sidens hovedinnhold

Tilsvar til Gunnar Gunnersens «Det er da ikke bare elendighet i Åsnes»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I ærlighetens navn så er det ikke vi, innbyggerne, som startet med å tegne det negative bildet av Åsnes!

Vi, innbyggere, har blitt gitt et klart bilde av elendigheten i Åsnes, fra kommuneledelsen, gjennom veldig mange argumenter for storskole på Flisa og nedleggelse av eldreomsorg.

  1. Barn/unge i Åsnes har et større behov for helsesykepleier/psykologtjenester sammenlignet med andre kommuner
  2. Åsnes kommune har for mange innbyggere mellom 30-40år uten videregående/høyere utdanning
  3. Åsnes kommune har overvekt av uføre sammenliknet med andre kommuner
  4. Åsnes kommune har synkende antall innbyggere
  5. Åsnes kommune har synkende antall barn
  6. Åsnes kommune har økende antall eldre
  7. Åsnes kommune har dårlig vedlikeholdt bygningsmasse som ikke stiller til dagens krav
  8. Åsnes kommune har dårlig økonomi
  9. Osv...

Nå lyder det som om alle disse «problemene» som har bygget seg opp over mange år, skal bli borte bare man får lagt ned noen skoler og bofelleskap for eldre.

Noen ganger kan det være nyttig å gå ett skritt videre når man har erkjent alle disse punktene - det første logiske spørsmål burde være hvor gikk det galt og hvorfor har vi slike tall? Dernest, hva kan vi gjøre for å legge tilrette for bedre psykisk helse, helse, utdanning, aktiv tilrettelegging for økt innbyggertall, bedre vedlikehold, arbeidsplasser, stabil kommuneøkonomi...

Uten grundig analyse og endring av årsaker vil «problemene» høyst sannsynlig forbli som de er.

En familie eller et kollektiv (som egentlig bare er en mindre utgave av en kommune) vil høyst sannsynlig IKKE få endret psykososiale og økonomiske forhold ved kaste ut bestemor for så å rive nåværende bolig og ta opp et stort lån for å bygge seg en ny signalbolig?

Elisabeth Gram
Gjesåsen

Kommentarer til denne saken