To menn sporløst forsvunnet på kort tid – politiet står fortsatt uten svar i begge sakene

De siste ukene har det foregått to parallelle leteaksjoner på Hedmarken. Tom Vegard Grønje og Pål Johan Gulbrandsen, som begge har hatt tilknytning til Nes, er fortsatt sporløst forsvunnet.