De to pågrepne ble tirsdag framstilt for varetektsfengsling ved Østre Innlandet tingrett, rettssted Hamar, siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 282, mishandling i nære relasjoner. Et lovbrudd med en strafferamme på seks års fengsel.

Tingretten framholder at søstrene står overfor en alvorlig siktelse, med risiko for streng straff dersom de dømmes for forholdet.

Fare for forspillelse

Aktor i saken, politiadvokat Ingrid Hagen, fikk medhold av tingretten for varetektsfengsling.

Påtalemyndigheten har begjært fengsling med bakgrunn i fare for forspillelse av bevis.

Fra tingrettens fengslingskjennelse kommer det fram at etterforskningen er i innledende fase.

– Det gjenstår å gjennomføre en rekke avhør, blant annet av fornærmede, medsiktede og andre vitner, heter det i kjennelsen.

Den ene av søstrene har adresse utenfor Ringsaker.

Til tingretten på tirsdag har påtalemyndigheten opplyst at fornærmede ikke er avhørt, og det er behov for ytterligere avhør av de siktede. I tillegg er det flere vitner som kan ha relevant informasjon om saken som bør avhøres, herunder blant annet vitner i fornærmede og siktedes familie og omgangskrets.

Alvorlig siktelse

– Retten viser til at siktede har en klar interesse og et klart motiv for å kontakte medsiktede og andre vitner i saken med sikte på å påvirke deres forklaringer. Retten mener også at det er en reell mulighet for at siktede vil benytte seg av denne muligheten dersom hun løslates. Dersom siktede løslates vil hun forsøke å påvirke vitner som dermed ikke kommer til avgi en fri forklaring. Retten viser til at dette er en alvorlig siktelse der siktede kan risikere streng straff dersom hun dømmes for forholdet, slik at hennes motivasjon for å påvirke vitner er sterk.

Tingretten mener det er særlig nærliggende at de to søstrene vil snakke sammen og samordne sine forklaringer dersom de får mulighet til det. Det framstår slik at søstrene har et nært bånd, og de er siktet for samme forhold.

Videre i fengslingskjennelsen kommer det fram at forsvarerne har bedt om at fengslingen begrenses fram til fredag ettermiddag, ettersom det må antas at det ikke foregår mye etterforskningen i helgen. Retten bemerker at politiet har knapp tid til å etterforske og det er nødvendig at politiet får en uke til disposisjon for å sikre bevis før siktede gis mulighet til å kommunisere med medsiktede og andre vitner i saken.

Pågrepet natt til søndag

Det kommer ikke fram at fengslingskjennelsen hva som konkret ligger bak pågripelsen og siktelsen av de to søstrene.

Tingretten varetektsfengsler altså de to søstrene i en uke, men ikke lenger enn til 9. august, med brev- og besøkskontroll.

De to kvinnens forsvarere, advokatene Ove Herman Frang og Håvard Fremstad, ønsker ikke å kommentere saken nå, og viser til at dokumentene i saken så langt er taushetsbelagte.

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Ingrid Hagen, har dette å si om saken:

- Natt til søndag 31. juli fikk politiet melding om en voldshendelse som skal ha funnet sted på Nes på Hedmarken. To personer ble pågrepet for mishandling i nære relasjoner, og begge ble varetektsfengslet i én uke i går. Av hensynet til etterforskningen ønsker jeg ikke å kommentere noe utover dette, men viser for øvrig til siktelsen.