(Hamar Dagblad)

Skyfri himmel under vandreturen i en hverdag som kanskje aldri har hatt flere mørke skyer i horisonten, sett med næringslivets øyne.

– En fin mulighet til å være uten filter i dialog med lokalt og regionalt politisk nivå. Men jeg føler at det er ikke lang avstand fra næringslivet og opp til politisk myndighet i Innlandet, sier Boligpartners administrerende direktør, Mari Skjærstad.

– For næringslivet handler koronatiden om å overleve. Men tiden er også inne for å skape bevissthet rundt de mulighetene vi har framover.

Lanserer bioløft

Skjærstad brenner for biosatsingen i Innlandet:

– Hvis jeg skal se litt vekk fra egen virksomhet så lanserer jeg nå at vi i Innlandet må være verktøyet som skal bringe Norge ut av olje-tiårene, med utgangspunkt i det unike knyttet til bio. Her har vi en sjelden mulighet. Vi skal ikke sette krisestab, men «mulighetsstab» på tvers av politikk og næring, og ser på om vi klarer å tenke stort nok, med industriell kraft, som kan være bærekraftig, miljømessig riktig og skape arbeidsplasser, sier Skjærstad, og fortsetter:

– Vi må tørre å sette alle andre kamper til stede. Premisset for å lansere noe sånt til sentrale myndigheter er at vi allerede i forkant har blitt enige om hvordan infrastrukturen til dette skal være, hvor stort skal dette være, hvordan vi kraftsamler oss rundt en slik satsing og hvem som er med. Hele Innlandet må komme med i et slikt «gørdigert» prosjekt.

Utspillet er musikk i ørene til fylkesordfører Even Alexander Hagen:

– Dette er kjernen i det som vi har forsøkt å løfte i alle år, men som nå er viktigere enn noensinne: At vi klarer å få fram det som er særegent ved Innlandet. Vi har løsningene på utfordringene som Norge og hele verden står overfor.

– Men både det offentlige og næringslivets midler blir litt puslete hver for seg, så vi må forenes, sier Hagen.

Det ble også flere innspill for å løfte næringslivet ut av koronakrisen.

Ordfører Einar Busterud vil øke statusen til lokale bedrifter i offentlige anbudskonkurranser:

– Vi er for dårlige til å støtte opp om lokalt næringsliv. Sentralt er man opptatt av konkurranseutsetting i det offentlige, men det skal ikke være en diskvalifikasjon å være lokal. Enhver innkjøper bør ha plikt å spørre seg selv: Er det en lokal virksomhet som kan få denne forespørselen her sammen med andre?

NHO Innlandets administrerende direktør, Jon Kristiansen, er enig, og har følgende råd til det offentlige:

– Tenk på hva du skulle ha gjort til neste år, som du nå kan framskynde sånn og på den måten være til hjelp.

Han vil også løfte fram lærlinger og togutbygging:

– Det er 1.200 elever som skal ha lærlingplasser til høsten, og mange står nå uten plass. Vi må få de ut i bedriftene.

– Og vi må ikke på «harde møkka» gi oss på InterCity; en sak som forener oss.

Massepermitteringer

– Hva slags utfordringer har dere i Boligpartner møtt i koronakrisen, Skjærstad?

– Vi er i en næring hvor man bransjemessig opplevde en nedgang i nyboligsalget med 47 prosent i mars og 45 prosent i april. Det betyr at høsten vil bli det bli en kjempedropp i igangsetting av nye boliger. Laveste nivå etter krigen. Et nyboligsalg tilsvarer 3,4 arbeidsplasser. Når nyboligsalget faller med 10.000 enheter, så er det drøye 30.000 som blir arbeidsledige utover høsten. Hvis man ikke stimulerer til nybygging.

– Hva kan myndighetene gjøre for dere?

– Et virkemiddel er at man bruker Husbanken. Også er det dessverre folk som må permitteres etter hvert som ordreinngangen faller. Det å få tilgang til kompetansetilskudd via fylkeskommunen eller andre ordninger betyr mye for en aktør som oss som har hovedkontor her i Innlandet. Jeg er redd for at vi vil miste verdifull kompetanse.

– Når det offentlige skal stimulere bygg og anlegg så tenker man ofte gigantiske prosjekter innen vei og bane, og oppføring av store offentlige bygg. Det gjør at rådgivermiljøet innen disse miljøene får behov for kompetanse, men da risikerer vi å miste våre byggingeniører til den type aktivitet. Det å beholde fagmiljøet i Innlandet er kjempeviktig, ikke bare for oss som bedrift men også for hele lokalmiljøet, sier Skjærstad.

– Hva kan dere i kommunen gjøre med disse problemstillingene, Busterud?

– Det å gjøre noe med markedet får ikke vi gjort så mye med bortsett fra at vi kommer til å bygge mer enn vi normalt hadde tenkt. Det viktigste vi kan bidra med er to ting: Å knytte bedrifter sammen i klynger. Det andre er å bidra med kunnskap. Men, initiativet må komme fra næringen. Hvis ikke kan det oppfattes som en overstyring fra politikere, og det er det liten interesse for i næringslivet.

Nye tiltak

Det er ikke første gang NHO Innlandets arrangerer vandreturer. Men nå var kanskje turen viktigere enn noensinne:

– Vi skaper en møteplass mellom politikere og bedrifter. Hensikten er at de skal utveksle felles erfaringer. Sett i lys av koronakrisen er det ekstra viktig å komme i gang igjen. Derfor må vi får fram innspillene for å få lokalt næringsliv opp å stå igjen, sier NHO Innlandet-rådgiver Linn Alicia Slora Kristiansen.

– Så, hvordan er stoda i næringslivet?

– Enkelte bransjer sliter fortsatt. Etter hvert vil det komme flere retningslinjer om veien videre framover, men det vil nok være et etterslep hos enkelte bransjer som vi ikke har sett konsekvensen av ennå. Det er viktig at vi er tidlig på og at politikerne blir bevisste på hvor skoen trykker, for det er vanskelig å utforme nye tiltak hvis en ikke vet om det treffer.

– Også vil det være slik med krisepakker, at det vil ikke favne alt og alle til enhver tid. Men det kan jo gjøres justeringer og tilpasninger etter hvert som man skrider fram, sier Kristiansen.