Det er VG som torsdag formiddag melder at Fylkesmannen i Hedmark nå har opphevet vergemålet til den siste av de tre brødrene Holøyen fra Tolga.

Dermed kan Magnus Holøyen igjen styre sin egen økonomi og sine egne personlige prioriteringer.

– Akkurat nå vet jeg ikke helt hva jeg skal si, Det er mye å fordøye, sier Magnus Holøyen til VG.

– Vergemålet blir opphevet i løpet av dagen. Vi jobber også med å få sendt ham dokumentene han har krav på, men som ikke ble sendt i sommer, sier direktør ved vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari, til VG.

– Hvorfor opphever dere vergemålet nå?

– Saken har vært ganske omfattende og vi har fått motstridende opplysninger. Vi har fått mer og mer informasjon. Det som gjorde at situasjonen stilte seg annerledes, var at jeg så innslaget på Dagsrevyen i går. Da synes jeg han fremsto som klar og tydelig på hva han ønsket. Da synes jeg, ut fra en totalvurdering, at det var naturlig å oppheve vergemålet, når dette er noe han ikke ønsker, sier Caspari.

Hadde et håp

Magnus Holøyen ble satt under vergemål i mars 2017. Da var de alle tre tidligere diagnostisert som psykisk utviklingshemmede. Det ble senere slått fast at hverken Magnus eller Lars Peder er psykisk utviklingshemmet.

Vergemålet ble imidlertid opprettholdt etter at diagnosen ble endret.

Tidligere denne uken hadde Magnus fortsatt et håp.

– For min egen del håper jeg det fører til at jeg får svar på det meste, og at vedtaket som er gjort på meg i hvert fall blir omgjort. Jeg håper også at politikerne og de som inne i bildet ser at det ikke kan være en intern gransking i Tolga kommune. Jeg mener at det må være folk utenfra som begynner å granske kommunen, fortsetter Magnus.

Ga mer penger til kommunen

VGs avsløring av hvordan han og brødrene Arvid (35) og Lars Peder (32) i flere år har vært registrert som psykisk utviklingshemmede av hjemkommunen, uten å vite om det, har opprørt både stortingspolitikere og veldig mange andre i hele landet.

Diagnosen ga ikke bare mer penger til Tolga kommune. De ble også brukt til å sette tre unge menn under personlig og økonomisk vergemål. Det vil si at staten har grepet inn i brødrenes liv og økonomi.

– Nå om dagen går det mest i telefoner, og det tikker inn meldinger hele tiden. Det er helt utrolig hva folk fra hele landet sender av meldinger og støtte. Et ektepar i Drammen har til og med invitert oss på ferietur til Danmark når alt er i orden. De hadde bobil og nok av plass. I går ringte det også en kar fra Larvik som ville gi meg gratis førerkort for biltilhenger. Men det har jeg fra før, uttalte Magnus Holøyen til Østlendingen tidligere denne uken.

Har vært lange år

– Hvordan har disse årene vært fra saken begynte i 2013?

– Det har vært noen lange år. Vi har ikke gitt opp, men heller ikke gått og tenkt på hva som skal skjer framover. Det har tatt på oss alle sammen.

– Har du og brødrene dine fått en slags oppreisning nå?

– Ja, jeg synes VG har gjort en kjempejobb. De skal ha kjemperos og all ære for det. Jeg kan ikke forestille meg at vi hadde kommet så langt ut i media som vi har gjort, uten deres hjelp. Helt fra første gang vi var i avisa i fjor sommer og fram til i dag har de fulgt oss veldig tett.

Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug ønsker en eventuell granskning av kommunens rolle i saken velkommen. Samtidig har Kommunalminister Monica Mæland (H) bedt om en redegjørelse fra fyllkesmannen om Tolga-saken.

Dette er saken Tolga-saken

I 2012 registrerer Tolga kommune Arvid Holøyen som psykisk utviklingshemmet. I 2013 gjør de det samme med brødrene Magnus og Lars Peder.

I 2016 ber Nav Tolga fylkesmannen om vergemål for alle de tre brødrene, og i 2017 får brødrene en verge for økonomiske og personlige spørsmål. Senere samme år klager de tre på dette vedtaket etter hjelp fra mor og venner.

I 2018 blir Magnus utredet og det slås fast at han ikke er psykisk utviklingshemmet. Det samme gjelder broren Lars Peder. Arvid har fått diagnosen moderat psykisk utviklingshemning.

Først behandler fylkesmannen Arvids klage og opprettholder vergemålet. Saken klages videre til Statens Sivil­retts­forvaltning, som i februar i år opphever vergemmålet for Arvid.

I juni i år gjør de det samme for Lars Peder.

Magnus må fortsatt ha økonomisk verge, men i september sender Statens Sivil­retts­forvaltning hans sak tilbake til fylkesmannen med beskjed om å gjøre et nytt vedtak.

11. oktober oppheves vergemålet for Magnus Holøyen.

I en større artikkelserie har VG gravd i saken og sett på sammenhengen mellom brødrenes diagnose og statlige overføringer til Tolga kommune.