(Glåmdalen)

– Tollvesenet meddelte da til Åsnes kommune at de etter en samlet vurdering har konkludert med at de trekker seg fra samarbeidet om et framtidig beredskapssenter, heter det i en pressemelding fra Åsnes kommune.

Bakgrunnen for arbeidet med et felles beredskapssenter er at Arbeidstilsynet har gitt Åsnes kommune pålegg om å utbedre den eksisterende brannstasjonen på Sundmoen.

Arbeidstilsynet krever forbedring av spiserom og garderobeløsninger, og at det etableres rene og urene soner i arbeidsområdet for brannmannskapene.

– Dette er HMS- avvik som Åsnes kommune på ingen måte er stolte av. Dessuten er dagens brannstasjon noe som skulle være en midlertidig løsning da brannstasjonen ble flyttet fra Felleskjøpet-bygningen på 90-tallet, skriver kommunen.

Heller enn å gyve løs på rehabilitering av dagens brannstasjon eller å bygge en ny brannstasjon, har Åsnes kommune ønsket å etablere et felles beredskapssenter sammen med aktører som politiet, Tollvesenet, Sivilforsvaret og Eidsiva energi.

Eidsiva energi har tidligere trukket seg fra planene. Politiet har ikke konkludert ennå ettersom nærpolitireformen legger føringer for politiets lokalisering.

Sivilforsvaret ønsker fortsatt å være med, mens tollvesenet altså trakk seg fra samarbeidet 6. desember.

Tollvesenet har vært inkludert i arbeidet hele veien, blant annet gjennom jevnlig møtevirksomhet og dialog i 2016.

– Åsnes kommune beklager at Tollvesenet trekker seg, men jobben som er gjort er ikke bortkastet. Tanken om et beredskapssenter legges ikke bort, men vi må finne andre aktører innenfor beredskapsfeltet som kan dele lokaler med brannvesenet, forteller kommunen.

Åsnes kommune anser det som både urealistisk og ulønnsomt å alene bygge en ny brannstasjon på mange kvadratmeter som gir driftskostnader. Kostnadene må deles med flere for at dette skal være økonomisk forsvarlig.

– Tekniske tjenester i Åsnes kommune vil nå utvikle alternative retningsvalg for hvordan vi skal jobbe med de økonomiske rammene for samlokalisering av et beredskapssenter, samtidig som vi etterkommer pålegget fra Arbeidstilsynet. Fristen for å etterkomme dette pålegget er utsatt til 1. juli 2017.

Planene om beredskapssenter har vært møtt med tverrpolitisk entusiasme.

I kommunebudsjettet for 2017 er det satt av penger til beredskapssenteret. Nå som forutsetningene for etableringen er endret, går tekniske tjenester i Åsnes kommune i gang med å utarbeide en ny sak som skal behandles av politikerne.

– I tiden som kommer er vi derfor spent på hva politiet vedtar med hensyn til omorganisering og framtidig lokalisering for egen del, skriver Åsnes kommune.