Toller stolte på magefølelsen, losset stålplater med hjullaster og fant 100 kilo narkotika

Den unge tolltjenestemannen fikk full uttelling for å følge magefølelsen.