(Hamar Dagblad)

Situasjonen med koronaviruset er tøff for den norske økonomien. Arbeidsledigheten har ikke vært så stor siden 1930-tallet og mange bedrifter taper store penger.

I et forsøk på å treffe de riktige beslutningene i en vanskelig situasjon, har regjeringen derfor nylig satt ned utvalget «Norge mot 2025», der 16 økonomieksperter skal arbeide for å legge et grunnlag for tida som kommer.

– Vi trenger en god forståelse for hvordan situasjonen vi står i nå kan påvirke norsk økonomi også på litt sikt. Beslutningene vi tar framover vil være viktige for samfunnet vårt i lang tid framover. Med et godt kunnskapsgrunnlag kan vi sette inn tiltak som kan bidra til at vi får et samfunn der vi kan skape mer og inkludere flere også etter koronakrisen. Dette utvalget har en stor og viktig oppgave foran seg, og jeg er veldig glad for å ha fått samlet et så sterkt lag med solid og mangfoldig bakgrunn, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

– Veldig alvorlig

Daglig leder i Sparebankstiftelsen Hedmark, Tore Anstein Dobloug (57), er en av regjeringens utvalgte. Furnesingen har jobbet lenge innen finans, og har en doktorgrad i økonomisk geografi.

57-åringen understreker til Ringsaker Blad torsdag at det er en stor og viktig oppgave utvalget står overfor.

– Det som var ønsket fra Sanner, er at vi skal bidra til et godt kunnskapsgrunnlag med tanke på de videre langsiktige beslutningene for myndighetene. Vi skal gjøre analyser, vurderinger og gi anbefalinger. Overskriften er, hvordan vi mot 2025, kan skape de beste mulighetene for norsk næringsliv og skape økt produksjon og sysselsetting. I det ligger å foreslå tiltak eller planer, strategier for økt verdiskapning og initiativ som kan være med på å løfte norsk næringsliv. For det er mange som nå er permittert eller som står i fare for å miste jobben sin. Det er dramatisk det som skjer. Det er veldig alvorlig, og derfor har vi fått et oppdrag hvor vi skal bidra til at folk har jobb videre, sier Dobloug.

Han forteller at han ser fram til å ta fatt på oppgavene.

– Det var veldig hyggelig å bli spurt, og få være med på et slikt lag, hvor det er så mange superflinke folk. Det er et viktig oppdrag utvalget har fått, sier den daglige lederen.

Fokus på grønn vekst

Dobloug har jobbet i Sparebanken 1 Østlandet (tidligere Sparebanken Hedmark) siden 2003, og er i tillegg til å være bankmann, gardbruker i Furnes.

Han forteller at utvalget skal levere en endelig rapport og analyse innen våren 2021, og at de undervegs skal levere kortere rapporter.

Som representant fra Innlandet, har 57-åringen bitt seg merke i at et av punktene regjeringen vil at utvalget skal sette under lupen, er mulighetene for grønn omstilling og grønn bærekraft.

– Når det gjelder vår region, så tenker jeg at perspektivet inn mot grønn vekst og bærekraft er spennende, både i forhold til utdanning, forskning og business. Det passer til regionens fortrinn og ambisjonene til regionale myndigheter, sier Dobloug.

– Finnes ingen lærebok

Han beskriver at det er upløyd mark utvalget nå skal forsere.

– En måte å tilnærme seg oppgaven på er å lage ulike scenarioer. Det er en totalt ny situasjon, vi har ingen erfaring med å håndtere denne typen kriser. Det finnes ingen lærebok for vegen videre, og det gjør dette ekstra utfordrende, sier Dobloug, og fortsetter:

– Vi må derfor operere med forskjellige utfall, for vi vet ikke hvordan viruset vil oppføre seg framover og hvordan økonomien kommer til å utvikle seg. Det er en stor grad av usikkerhet her, og det er en balansegang mellom å få i gang næringslivet og skape grunnlag for nye næringer, samtidig som man skal holde viruset under kontroll, sier han.

– Også en tid for muligheter

Dobloug håper utvalget på vegne av det norske folk kan bidra i riktig retning.

– Vi har knapt sett så stor arbeidsledighet siden 1930-tallet, og hjulene vil forhåpentligvis begynne å bevege seg igjen snart. Noen av oss er heldige og har en ganske trygg jobb, men for veldig mange familier så er det vanskelige tider, sier han.

Samtidig er furnesingen opptatt av å se mulighetene i det som oppleves som dystre tider.

– Det er viktig at man også ser det positive. Det er også ei tid for muligheter. Dersom vi ser på nasjonalformuen vår, så er 75 prosent av den kunnskapskapital, det vil si oss som bor her. Det er mye snakk om oljeformuen. Den utgjør bare ti prosent. Vi må utnytte den ressursen folk er og få folk i arbeid igjen. Potensialet er enormt, og vi er i en tid der det åpner seg andre forretningsmuligheter, både innenfor digitalisering og innenfor bærekraft og den nye bioøkonomien, avslutter Dobloug.